Condițiile Generale

Vă rugăm să citiți Termenii și condițiile de utilizare a site-ului „Egera” EOOD („Condițiile generale”). În caz că nu sunteți de acord cu acestea, vă rugăm să nu utilizați site-ul.

OBIECTUL

Art. 1. Prezentul document conține condițiile generale ale unui contract de vânzare-cumpărare încheiat între „Egera“ EOOD., denumită în continuare „EGERA” / „Noi“, pe de o parte și un utilizator al site-ulul EGERA, https://egera.bg/ ( „Site-ul web”), care acceptă acești termeni, pe de altă parte, în legătură cu comandarea și achiziționarea de bunuri oferite prin intermediul site-ului, precum și termenii și condițiile de utilizare a resurselor informaționale disponibile pe Site-ul EGERA.

GENERALITĂȚI
Date privind comerciantul

Art. 2. "EGERA” EOOD este o societate cu sediul și adresa administrației în Plovdiv, raion „Severen” str. „Georgi Tringov“ nr. 3, C.U.I. 115550798, reprezentată prin Nikolay Rakshiev, tel.: (+359) 32 96 69 84, număr TVA: BG115550798.

Servicii oferite de EGERA

Art. 3. (1) EGERA oferă persoanelor fizice înregistrate și neînregistrate cu capacitate de decizie și persoanelor juridice înregistrate (denumite în continuare „Clienți“ / „Dumneavoastră“), posibilitatea de a achiziționa produse oferite pe site prin efectuarea de solicitări de achiziții și prin plata prețului de achiziție corespunzător, în condițiile respectării de către persoanele respective și în strictă conformitate cu aceste Condiții generale.

(2) Prin Site-ul său, EGERA oferă, de asemenea, resurse informaționale, disponibile pentru toți vizitatorii Site-ului, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați și dacă fac sau nu comenzi pentru achiziționare de bunuri.

Domeniul de aplicare

Art. 4. (1) Aceste Condiții generale se aplică persoanelor fizice înregistrate și neînregistrate și entităților juridice înregistrate care achiziționează sau nu bunuri oferite pe Site-ul web, precum și tuturor vizitatorilor care folosesc resursele informaționale de pe Site.

(2) În ceea ce privește utilizarea resurselor informaționale disponibile pe Site-ul web, acordul cu Condițiile generale și cu Politica de confidențialitate se exprimă încă de la începutul utilizării resurselor.

(3) Condițiile generale nu se aplică în cazul raporturilor dintre EGERA și terții cu care persoanele care achiziționează bunuri prin intermediul Site-ului intră în legătură folosind serviciile EGERA, inclusiv, dar fără a se limita la relațiile dintre aceste persoane și furnizorii de servicii de curierat și altele similare, folosite pentru livrarea bunurilor achiziționate prin intermediul Site-ului.

UTILIZAREA SITE-ULUI
Art. 5. (1) Achiziționarea de bunuri prin intermediul Site-ului poate fi efectuată de către persoane fizice neînregistrate sau de către persoane fizice sau juridice înregistrate, care și-au creat în prealabil un cont pe Site (Cont).

Înregistrarea unui cont

Art. 6. (1) Înregistrarea permite persoanei înregistrate să utilizeze în mod repetat informațiile introduse, să urmărească starea și istoricul comenzilor sale și să memoreze produsele preferate.

(2) Clientul garantează că datele furnizate în procesul de înregistrare și de comandare a bunurilor pentru achiziționare sunt adevărate, complete și exacte.

(4) EGERA nu verifică și nu este responsabilă pentru veridicitatea informațiilor furnizate de Client în cadrul înregistrării unui Cont sau formulării unor comenzi pentru achiziționare de bunuri, nici dacă datele menționate de Client afectează drepturile unor terți.

Înregistrarea persoanelor fizice

Art. 7. (1) Pentru ca o persoană fizică să-și creeze și să înregistreze un Cont, este necesar să completeze formularul electronic respectiv pentru înregistrarea unui Cont, disponibil în timp real (on line) pe site și să accepte prezentele Condiții generale și Politica de confidențialitate și cookie-uri în modul descris la art. 11, alin. 1.

(2) La completarea formularului de înregistrare prevăzut la alin. 1 se indică datele exacte și corecte privind numelui, adresa exactă, adresa de e-mail valabilă și telefonul de contact.

Înregistrarea persoanelor juridice

Art. 8. (1) Pentru înregistrarea și crearea unui Cont de persoană juridică, formularul de înregistrare menționat la alin. 1 se completează de către o persoană fizică cu capacitate de decizie, care are dreptul să reprezinte entitatea juridică respectivă în scopul efectuării acestei înregistrări. Persoana care efectuează înregistrarea face declarația conform art. 11, alin. 1 în numele entității juridice în cauză.

(2) În cazurile prevăzute la alin. 1, persoana care face înregistrarea declară că are competențele reprezentative necesare pentru a efectua declarația de acceptare a acestor Condiții generale și a Politicii de confidențialitate și cookie-uri, pentru a face comenzi de achiziții de bunuri pe Site în numele entității juridice și de a efectua acțiunile reale și juridice corespunzătoare, legate de utilizarea serviciilor disponibile prin intermediul Contului, în numele persoanei juridice.

(3) În cazul în care acționează ca reprezentant al entității juridice respective fără a avea o putere reprezentativă, persoana respectivă va datora despăgubiri pentru orice prejudiciu suferit de entitatea juridică, de EGERA și de la orice terță parte, ca urmare a acțiunilor întreprinse.

(4) La completarea formularului de înregistrare de la alin. 1, persoana care face înregistrarea va indica date adevărate și exacte cu privire la numele, adresa exactă, adresa de e-mail validă și numărul de telefon, precum și date cu privire la persoana juridică pe care o înregistrează, C.U.I., numărul de TVA (dacă este cazul), adresa administrației și denumirea.

Art. 9. (1) Clientul este obligat să actualizeze datele furnizate în Cont în termen de 7 zile de la modificarea lor.

(2) Dacă la înregistrarea Contului au fost furnizate date incorecte sau nu au fost menționate modificările intervenite în privința datelor în termenul prevăzut la alin.1, EGERA are dreptul de a suspenda imediat și fără notificare accesul Clientului la Contul său și/sau să refuze să proceseze și/sau să onoreze comenzile Clientului pentru achiziționare de bunuri.

(3) Până la depunerea declarației prevăzute la art. 11, alin. 1, Clientul are libertatea să corecteze informațiile pe care le-a introdus în formularul electronic de înregistrare.

Art. 10. (1) Pentru a intra în Contul său, Clientul specifică adresa de e-mail utilizată pentru înregistrare și parola pe care a ales-o la înregistrare.

(2) Clientul poartă întreaga responsabilitate pentru protejarea parolei sale și pentru acțiunile efectuate prin utilizarea acesteia, de aceea este dator să o protejeze, să nu o divulge unor terțe părți și să se încheie sesiunea prin care a intrat în Contul propriu prin apăsarea butonului virtual „Ieșire”.

(4) În caz că a uitat parola, Clientul primește pe e-mail un link pentru a activa o nouă parolă, după ce dă clic pe butonul „Am uitat parola“.

Acceptarea Condițiilor generale și confirmarea luării la cunoștință a Politicii de confidențialitate. Efectuarea de declarații electronice.

Art. 11. (1), Prin bifarea casetei „Sunt de acord cu Condițiile generale“ și „Am citit și înțeles Politica de confidențialitate și cookie-uri” și apăsând butonul virtual „Creare cont”, Clientul efectuează o declarație electronică, în sensul Legii privind documentele electronice și serviciile electronice de certificare (LDESEC), prin care declară că este familiarizat cu Condițiile generale și cu Politica de confidențialitate și cookie-uri, le acceptă și se angajează să le respecte. Înregistrată și păstrată de către EGERA în format electronic, această declarație prezentată în format digital prin intermediul unui standard comun pentru transformarea, citirea și prezentarea informației, dobândește calitatea de document electronic în sensul LDESEC.

(2) Prin fiecare introducere de informații pe Site și prin fiecare clic făcut pe un buton virtual pe care scrie „Creează un cont“, „Comandă“ sau altele similare, Clientul face o declarație electronică în sensul LDESEC. Prin înregistrarea și stocarea lor de către EGERA în format electronic, aceste declarații, prezentate în format digital prin intermediul unui standard comun pentru transformarea, citirea și prezentarea informației, dobândesc calitatea de document electronic în sensul LDESEC.

(3) EGERA poate stoca în fișiere log pentru timp (data, ora) și în fișiere log sursă (adresa IP a Clientului) date din declarațiile electronice ale Clientului, precum și orice alte informații necesare pentru a-l identifica și pentru a reproduce declarațiile sale electronice, în cazul apariției unui litigiu.

(4) Părțile convin că informațiile cu privire la paternitatea declarațiilor electronice ale Clientului, efectuate la înregistrare și la utilizarea site-ului, precum și calitatea de autor al mesajelor EGERA către Client va fi considerată semnătură electronică, conform art. 13, alin. 1 din LDESEC și are valoarea unei semnături scrise de mână.

(5) Textul acestor Condiții generale este disponibil pe internet la adresa: https://egera.bg/page/terms-and-conditions/, iar textul Politicii de confidențialitate și cookie-uri - la https://egera.bg/page/privacy-policy/, într-un mod care permite stocarea și redarea acestora. Trimiterea la pagina web care conține textul Termenilor și condițiilor generale și al Politicii de confidențialitate și cookie-uri, este situată în partea de jos a fiecărei pagini a Site-ului.

(6) După ce și-a exprimat acordul cu Termenii și condițiile generale în modul specificat la alin. 1, Clientul este considerat angajat în raport cu clauzele lor și se obligă să le respecte.

(7) Prin acceptarea acestor Termeni și condiții generale, Clientul își dă acordul ca comunicarea cu el să se facă prin e-mail, precum și să primească comunicări electronice de la EGERA, inclusiv generate automat și/sau trimise prin poșta electronică, cum ar fi sms sau în Contul său.

Încheierea contractului

Art. 12. (1) Contractul încheiat între EGERA și Client în temeiul prezentelor Condiții generale va genera efecte din momentul întocmirii declarației în temeiul art. 11, alin. 1.

(2) Contractul se încheie în limba bulgară.

(3) După încheierea contractului, EGERA confirmă primirea declarației conform art. 11, alin. 1, prin trimiterea la adresa de e-mail indicată de Client la înregistrare o confirmare care conține informații și date de contact ale EGERA și informații privind condițiile contractului.

(3) Pentru Clienții înregistrați, contractul are o durată nedeterminată de la înregistrare până la rezilierea acestuia în conformitate cu procedura prevăzută în prezentele Condiții generale;

(4) Pentru vizitatorii Site-ului, care nu sunt Clienți înregistrați, contractul are efect până la încetarea utilizării de către utilizatorul respectiv a resurselor informaționale disponibile pe Site, fără înregistrare.

Modificări ale Condițiilor generale

Art. 13. (1) Atunci când consideră necesar, EGERA poate modifica unilateral aceste Condiții generale.

(2) Atunci când aducem modificări Condițiilor generale, Noi ne angajăm să vă informăm cu privire la orice astfel de modificare în termen de 7 zile de la modificare, trimițând la adresa de e-mail menționată de dumneavoastră și publicând pe Site sau în Contul dumneavoastră, la loc vizibil, o notificare privind modificarea Condițiilor generale și textul modificărilor. Textul Condițiilor generale modificate va fi disponibil pe Site într-un mod care să permită stocarea și reproducerea acestuia.

(3) Dacă nu sunteți de acord cu modificările Condițiilor generale, puteți renunța la contract, fără a invoca vreun motiv și fără a datora compensații sau penalități, sau puteți să-l continuați în condițiile care erau în vigoare înainte de modificarea Termenilor și condițiilor generale. În ambele cazuri, contractul se reziliază automat imediat ce noi primim notificarea dumneavoastră în conformitate cu alin. 4, cu excepția cazului dacă noi am specificat în mod expres, odată cu modificarea Condițiilor generale, posibilitatea utilizării în continuare a Site-ului cu Condițiile generale așa cum erau în vigoare înainte de modificarea lor.

(4) Puteți să va exercitați dreptul pe care îl aveți în temeiul art. 3, trimițându-ne o notificare scrisă în termen de o lună de la primirea comunicării de la alin. 2, prin e-mail, la adresa: office@egera.bg, sau la adresa administrației EGERA.

(5) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. 4, nu declarați că nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile generale, se va considera că aveți un angajament în raport cu acestea.

(6) Modificările aduse Condițiilor generale vă obligă atunci când ați fost înștiințați despre ele în condițiile alineatului 2 și nu v-ați exercitat dreptul în temeiul alineatului 3.

(7) Modificările aduce Condițiilor generale nu afectează relațiile dintre dumneavoastră și EGERA, create în legătură cu comenzile de achiziționare de bunuri, făcute în mod valabil înainte de notificarea de la alin. 4.

ACHIZIȚIONAREA DE PRODUSE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
Art. 14. (1) EGERA publică pe Site-ul său denumirea fiecărui produs, prețul de vânzare, TVA, informații despre numărul de produs al mărfii și materialul din care este făcut produsul și informații cu privire la costurile poștale sau de transport care nu sunt incluse în prețul mărfurilor, legate de livrarea lor. Aceasta este o invitație publică în sensul art. 290, alin. 1 din Legea comerțului, ca în baza acestor date să se facă o comandă (solicitare de achiziție), în modul descris la art. 15.
(2) Noi ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment prețurile produselor, publicate pe Site, exceptând cazul când acolo este specificat în mod expres că prețul de achiziție al unui produs va fi valabil pentru o anumită perioadă.

Comanda de cumpărare

Art. 15. (1) Dacă doriți să faceți o comandă (solicitare de achiziție) folosind Contul dumneavoastră înregistrat și informațiile deja introduse, trebuie să introduceți Contul înainte de a efectua comanda de achiziție. Astfel, ați putea folosi datele de contact și de livrare deja introduse în Contul dvs., iar achiziția poate fi urmărită și consultată în viitor, la rubrica „Comenzile dumneavoastră“ din Cont.

(2) Atunci când solicitarea de achiziție este efectuată de către un Client - entitate juridică, intrarea prealabilă în Cont este obligatorie.

(3) Efectuarea unei solicitări de achiziție se realizează prin următoarele acțiuni succesive:

1. Definiți tipul și varianta (când este aplicabil) produsului și confirmați comanda dând clic pe butonul virtual „Comandă” din dreptul produsului respectiv;

2. Navigați spre pagina web „Coșul de cumpărături” a Site-ului;

3. Revedeți și verificați tipul, prețul unitar, cantitatea și prețul final al fiecărui produs adăugat în solicitarea de achiziție (în „Coșul de cumpărături”). Aveți posibilitatea să modificați cantitatea produselor selectate și să eliminați unele produse;

4. Continuați depunerea comenzii, apăsând butonul virtual „Finalizare comandă”;

5. Revedeți și verificați informațiile care conțin numele Clientului, adresa de livrare, numărul de telefon pentru contact și metoda de livrare. Aveți posibilitatea să modificați informațiile vizualizate și să adăugați precizări în rubrica „Scurt comentariu”. Alegeți metoda de livrare (la sediul firmei de curierat sau la adresă);

6. Atunci când comanda este efectuată de către un Client fără a intra în prealabil în Contul său de utilizator, Clientul va bifa caseta cu textul „Sunt de acord cu Termenii și condițiile generale și sunt familiarizat cu Politica privind protecția datelor cu caracter personal“;

7. Confirmați comanda apăsând butonul virtual „Comandă”.

(4) Solicitarea de achiziție de produse de pe Site se consideră a fi făcută dând clic pe butonul „Comandă”. Până în acest moment, Clientul are posibilitatea de a revizui și modifica comanda făcută (produsele, cantitățile, adresa de livrare, modalitatea de plată și celelalte date legate de comanda concretă).

(5) În cazul când adresa, adresa de e-mail și/sau numărul de telefon sunt menționate incomplet, incorect sau greșit în solicitarea de achiziție, atunci EGERA nu are obligația să onoreze această solicitare de achiziție.

(4) Solicitarea de achiziție generează efecte pentru părți după verificarea disponibilității mărfurilor comandate pentru cumpărare și după confirmarea valabilității de către noi, în conformitate cu cele prevăzute la art. 16.

Confirmarea primirii comenzii

Art. 16. (1) EGERA confirmă validitatea solicitării de achiziție și specifică termenul de livrare a bunurilor comandate prin trimiterea unui mesaj pe adresa de e-mail dată de dumneavoastră, mesaj care conține următoarele informații:

a) denumirea, adresa administrației, adresa locului în care EGERA își desfășoară activitatea economică și datele de corespondență ale EGERA (inclusiv adresa de e-mail) și o trimitere la textul acestor Termeni și Condiții generale;

(b) informații privind mărfurile comandate;

c) prețul final de vânzare al mărfii, inclusiv toate impozitele și taxele;

d) informații cu privire la costurile poștale sau de transport, care nu sunt incluse în prețul de achiziție și sunt legate de livrare sau o trimitere la tariful furnizorului de servicii de curierat, în conformitate cu care se vor stabili aceste costuri;

(e) condițiile de plată;

f) atunci când aveți dreptul să renunțați la contract, vor fi precizate condițiile, termenul și modul de exercitare a acestui drept, obiectat în art. 23;

(g) dacă este cazul, faptul că trebuie să suportați costul returnării mărfurilor în cazul exercitării dreptului de refuz;

h) în cazul în care nu se acordă dreptul la refuz, EGERA vă va anunța că nu aveți dreptul de renunțare sau indică circumstanțele în care vă pierdeți dreptul de renunțare;

(i) va fi reamintită existența unei garanții legale a conformității produsului cu contractul de vânzare.

(2) În cazul în care Noi nu dispunem de produsul solicitat pentru achiziție, în termenul prevăzut la alin. 1 vă vom informa despre epuizarea sa prin trimiterea unui mesaj la adresa dvs. de e-mail.

Prețuri

Art. 17. (1) Toate prețurile de pe Site sunt exprimate în leva bulgară și includ TVA.
(2) Prețurile produselor, indicate pe Site, sunt prețuri unitare și nu includ costurile de livrare.
(3) Prețul de achiziție datorat de Client este cel specificat în invitația de achiziționare a produsului, la momentul depunerii comenzii de cumpărare a acestui produs, în modul descris în art. 15.

Costuri de livrare

Art. 18. Costurile poștale sau de transport legate de livrarea bunurilor comandate la adresa de livrare indicată de Client nu sunt incluse în prețurile produselor oferite pe Site și sunt suportate în întregime de Client.

Modalități de plată

Art. 19. (1) Prețul de achiziție în conformitate cu art. 17 poate fi plătit în numerar prin achitarea la momentul livrării mărfii la adresa indicată de către Client în momentul efectuării comenzii.

(2) Toate costurile poștale sau de transport legate de livrarea mărfurilor comandate se plătesc direct furnizorului respectiv de servicii de curierat.

Livrarea

Art. 20. (1) Dumneavoastră puteți alege dacă doriți să primiți bunurile comandate la sediul sau unul din ghișeele serviciului de curierat sau ca marfa să vă fie livrată prin serviciul de curierat la adresa de livrare indicată de dumneavoastră.

(2) Noi vom preda furnizorului de servicii de curierat bunurile comandate pentru achiziționare și prin aceasta obligația noastră de a vă predea bunurile achiziționate de dumneavoastră se consideră a fi îndeplinită.

(3) Vom livra bunurile furnizorului de servicii de curierat ambalate în mod corespunzător în funcție de tipul și transportul acestuia în vederea livrării.

Predarea mărfii

Art. 21. (1) Marfa vă va fi predată dumneavoastră sau unei persoane terțe, care o ridică sau o primește, confirmând primirea în numele dumneavoastră. Când ridicați sau primiți marfa, dumneavoastră sau terțul trebuie să semnați documentele însoțitoare.
(2) Dumneavoastră aveți obligația să ridicați sau să primiți marfa sau să asigurați o persoană care să o ridice sau s-o primească în numele dumneavoastră, în termenul de livrare, de la sediul sau ghișeul furnizorului de servicii de curierat sau la adresa de livrare, indicate de dumneavoastră.

(3) În cazul în care alegeți să ridicați marfa de la sediul sau ghișeul furnizorului de servicii de curierat indicat de dumneavoastră și nu o faceți în termenul de livrare, EGERA nu are obligația de a vă livra bunurile comandate.

(4) În cazul în care ați ales ca marfa să fie livrată la adresa specificată de dumneavoastră și în termenul de livrare nu sunteți găsit la această adresă sau nu ați asigurat o persoană care să primească această marfă în numele dumneavoastră, EGERA nu are obligația să vă livreze bunurile comandate.

(4) În cazurile prevăzute la alin. 3 și 4 puteți confirma dorința de a primi marfa și după expirarea termenului de livrare în care nu ați ridicat sau primit marfa, suportând toate costurile legate de relivrare. În acest caz, un nou termen de livrare începe să decurgă din momentul confirmării dumneavoastră că doriți să primiți marfa.

(5) Toate costurile suplimentare, poștale și de transport, precum și costurile de depozitare a mărfii, vor fi suportate de dumneavoastră.

(6) Sunteți obligat să verificați marfa primită sau livrată în momentul primirii, în prezența curierului, iar dacă se constată orice deteriorare, se întocmește un proces verbal de constatare, semnat de dumneavoastră și de curier.

Primirea mărfii

Art. 22. (1) Aveți dreptul de a refuza să acceptați marfa comandată, în cazul în care bunurile furnizate in mod evident nu corespund celor comandate și acest lucru poate fi stabilit prin simpla inspecție.

(2) În condițiile specificate la alin. 1, precum și în caz de discrepanță între marfa comandată și cea livrată, discrepanță care nu a putut fi stabilită la momentul livrării, dumneavoastră puteți solicita înlocuirea bunurilor livrate printr-o cerere scrisă adresată companiei EGERA sau puteți returna bunurile livrate și să solicitați rambursarea sumelor plătite pentru achiziționarea acestor bunuri. În caz de returnare, Noi vă vom rambursa sumele plătite în termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care ați returnat marfa, cu cerere de rambursare a sumelor plătite.

Dreptul de refuz

Art. 23. (1) Atunci când Clientul este un consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor (LPC), acesta are dreptul, fără a datora compensații sau penalități și fără a specifica vreun motiv, să renunțe la un contract individual încheiat în legătură cu o anumită solicitare de achiziție, ca în termen de 14 zile de la data primirii bunurilor de către Client sau de o parte terță, alta decât transportatorul /curierul și specificată de către Client, notificând EGERA cu privire la decizia sa de a renunța la contract și menționând identitatea sa, datele de contact și un cont bancar în care să-i fie rambursată suma plătită.

(2) Refuzul prevăzut la alin. 1 poate fi trimis de Client la EGERA prin e-mail la adresa: office@egera.bg sau prin poștă, la adresa administrației companiei EGERA.

(3) În exercitarea dreptului prevăzut la alin. 1, Clientul este obligat să depoziteze în mod adecvat bunurile primite, să mențină aspectul și buna lor stare și să le asigure returnarea sigură la EGERA.
(4) Clientul este obligat să returneze marfa la EGERA în termen de 14 zile de la data la care a notificat EGERA cu privire la refuzul său. Costul returnării bunurilor este plătit de Client.

(5) În cazul exercitării dreptului de la alin. 1, EGERA va rambursa toate plățile primite de la Client, inclusiv costurile de livrare, în termen de 14 zile de la data primirii refuzului. EGERA își rezervă dreptul de a reține plata până la primirea bunurilor sau a dovezii că ele au fost trimise de Client.

(6) EGERA rambursează sumele prin virament bancar, în contul indicat de Client în notificarea sa de refuz.

(7). Clientul este responsabil pentru deprecierea valorică a bunurilor, cauzată de utilizarea sau testarea lor, altele decât cele minim necesare pentru a le stabili natura.

Drepturile și obligațiile companiei EGERA

Art. 24. (1) EGERA se angajează:

1. Să vă livreze bunurile comandate;

2. Să depună toate diligențele în îndeplinirea îndatoririlor sale și respectarea cerințelor legii.

(2) EGERA nu are obligația de a urmări și de a căuta fapte și circumstanțe care să indice posibile acțiuni nelegitime în utilizarea Site-ului.

(3) Dacă are motive să creadă că Clientul a comis o încălcare a legislației bulgare în vigoare, a Termenilor și condițiilor generale și a Politicii de confidențialitate ale companiei EGERA sau a drepturilor și intereselor legitime ale EGERA sau ale unor terțe părți, EGERA își rezervă dreptul ca, fără notificare, să dezactivare parola de acces la Contul acestui Client și, prin urmare, să-i suspende accesul la Cont. Acest lucru nu va afecta derularea solicitărilor de achiziții depuse în mod valabil și prelucrate înainte de suspendarea accesului.

(4) Dacă are motive să creadă că în utilizarea Site-ului și a serviciilor furnizate se comit infracțiuni sau încălcări administrative, EGERA are dreptul de a sesiza organele de stat competente, oferindu-le conform legii asistență și informații necesare pentru a detecta contravenientul și a dovedi infracțiunea comisă sau încălcarea administrativă.

Limitarea răspunderii

Art. 25. (1) EGERA se străduiește ca informațiile de pe Site să se mențină corecte și actuale, dar nu garantează acuratețea sau caracterul complet al acestor informații, nici că mărfurile îndeplinesc cerințele dumneavoastră personale sau că serviciile noastre vor fi neîntrerupte, în timp util sau sigure. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții generale și a Politicii de confidențialitate, dumneavoastră declarați că utilizarea serviciilor furnizate prin intermediul Site-ului vor fi în întregime pe propriul risc și responsabilitate și că EGERA nu este responsabilă pentru eventualele daune cauzate în timpul utilizării serviciilor furnizate prin intermediul Site-ului, decât dacă aceste daune sunt cauzate de EGERA în mod deliberat sau prin neglijență gravă.

(2) EGERA nu este responsabilă pentru lipsa accesului la Site, nici pentru imposibilitatea procesării în timp util a solicitărilor de achiziție din cauza unor circumstanțe dincolo de controlul nostru, cum ar fi. cazuri de forță majoră, evenimente fortuite, probleme legate de accesul la Internet, sau în caz de acces neautorizat la sistemele de informații sau la serverele EGERA.

(3) EGERA nu este responsabilă pentru eventuala funcționare defectuoasă a Site-ului în urma efectuării unor teste sau modificări sistemice care vizează îmbunătățirea și optimizarea funcționării Site-ului. În astfel de cazuri, EGERA se angajează să vă informeze în timp util cu privire la posibila funcționare defectuoasă a Site-ului.
(4) EGERA nu este responsabilă pentru daunele sau pierderile suportate de Clienți sau de terțe părți din cauza suspendării, modificării sau limitării serviciilor furnizate prin intermediul Site-ului sau după încetarea relațiilor cu Clientul din cauza încălcării de către acesta a Termenilor și condițiilor generale și a Politicii de confidențialitate sau a legislației în vigoare, sau datorită transmiteriide informații sau respectării unei dispoziții date de autoritățile competente.

Drepturile și îndatoririle Clientului

Art. 26. (1) Ca să utilizați Site-ul, aveți obligația:

1. Să furnizați date exacte și valabile privind identitatea dumneavoastră, pentru contact și pentru livrarea mărfii achiziționate;

2. Să nu vă prezentați drept o altă persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice pe care nu sunteți autorizat să o reprezentați;

3. Să plătiți prețul bunurilor comandate și costurile pentru livrare, atunci când bunurile vă sunt livrate;

4. Să primiți bunurile;

5. Să nu depuneți solicitări de achiziție fictive sau alte informații false;

6. Să respectați Condițiile generale, Politica de confidențialitate și cookie-uri, legislația bulgară și bunele maniere;

7. Să nu încălcați drepturile străine de proprietate sau drepturile nemateriale, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală;

8. Să nu interveniți în funcționarea corectă a sistemului Site-ului;

9. Să nu extrageți nici un fel de resurse informaționale de pe Site și să nu creați cu ele o bază de date proprie în format electronic sau de altă natură;

10. Să nu efectuați nicio acțiune rău intenționată în cadrul utilizării Site-ului.

(2) Aveți dreptul:

Să accesați și să utilizați Site-ul conform destinației sale și respectând prezentele Condiții generale; 
La acces pentru rectificarea datelor dumneavoastră personale, introduse la înregistrarea Contului de utilizator și după aceea;
La refuzul achiziționării unui anumit produs, în condițiile art. 23, alin. 1 din prezentele Condiții generale și ale Legii privind Protecția Consumatorului (pentru clienții care sunt consumatori în sensul LPC);
Să reziliați oricând și la aprecierea dumneavoastră utilizarea Site-ului, inclusiv ștergându-vă Contul. Ștergerea Contului de către Client conduce la întreruperea automată a relațiilor dintre acesta și EGERA, în aceste cazuri EGERA suspendând accesul Clientului la Contul său.
Art. 27. (1) Atunci când Clientul este consumator în sensul LPC, acesta are dreptul la reclamație în caz de neconformitate a mărfurilor cu cele convenite, reclamație pe care o poate adresa companiei EGERA, în scris sau verbal, în termen de 2 (doi) ani de la livrarea bunurilor, dar nu mai târziu de 2 (două) luni de la depistarea neconformității cu cele convenite. Acest termen încetează să mai decurgă pe perioada de timp necesară pentru repararea sau înlocuirea mărfurilor sau pentru soluționarea litigiului.

(2) În condițiile prevăzute la alin. 1, depunând reclamația, Clientul poate solicita rambursarea prețului de achiziție plătit, înlocuirea produsului cu altul, corespunzător prețului convenit, sau o reducere de preț.

(3) Atunci când face o reclamație în condițiile alin. 1, Clientul trebuie să indice obiectul și motivele reclamației, modul preferat de satisfacere, inclusiv cuantumul sumei pretinse și datele de contact, prezentând/anexând neapărat documentele pe care se întemeiază pretențiile sale – bon de casă sau factură, procese verbale și alte documente care stabilesc neconformitatea bunurilor cu cele convenite.

(4) Primirea reclamațiilor se face pe tot parcursul orelor de lucru, la adresa administrației EGERA.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
Art. 28. (1) Dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor elementelor, resurselor și informațiilor aflate pe Site (inclusiv bazele de date), care fac obiectul protecției Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe, aparține companiei EGERA și nu poate fi folosit prin încălcarea legislației în vigoare.

(2) Clientul nu are dreptul să copieze sau să reproducă elemente, resurse și informații și să folosească obiecte ale proprietății intelectuale, decât pentru uzul personal al unei cantități neglijabile de informații, în scop necomercial și cu condiția să nu fie afectate interesele legale ale autorului.

(3) În cazul copierii sau al reproducerii neautorizate a informațiilor și a oricăror alte încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor EGERA, infractorul va datora companiei EGERA o penalitate de 12 000 lei pentru fiecare încălcare în parte. Plata penalității nu privează EGERA de dreptul de a solicita despăgubiri pentru daune mai mari decât cuantumul penalității.

REZILIEREA CONTRACTULUI
Art. 29. Pe lângă cazurile prevăzute în acești Termeni și condiții generale, contractul dintre EGERA și Client / Vizitatorul Site-ului web se reziliază și în cazul oricăror din următoarele situații:

1. încetarea activității EGERA;

2. încetarea întreținerii Site-ului web; sau

3. în alte cazuri prevăzute de lege.

INVALIDITATEA, SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ
Art. 30. În cazul în care oricare dintre clauzele prezentelor Condiții generale sau ale Politicii de confidențialitate și cookie-uri se dovedește a fi nevalidă, aceasta nu va duce la nevalabilitatea contractului, a altor clauze sau părți ale acestuia. Clauza nevalidă va fi înlocuită de regulile imperative ale legii sau practicii stabilite.

Art. 31. (1) Toate litigiile dintre părți se soluționează în spiritul înțelegerii și al bunăvoinței. În cazul imposibilității de a soluționa litigiile apărute în legătură cu și cu ocazia contractului dintre părți, toate litigiile nerezolvate vor fi soluționate de instanța competentă din Sofia.

Art. 32. (1) Asupra aspectelor care nu intră sub incidența acestor Termeni și condiții generale și Politicii de confidențialitate și cookie-uri se aplică dispozițiile legislației în vigoare a Republicii Bulgaria.

(2) Politica de confidențialitate este o parte integrantă a acestor Termeni și condiții generale.

Aceste Condiții generale sunt în vigoare începând cu data de 10.09. 2018.